Tantra massage

Aanraking ontvangen!  Jouw hoofd verstillen! Jouw lichaam voelen en ontspannen!

Niet voor iedereen is aangeraakt worden vanzelfsprekend en ontspannend. Ik wil je graag laten ervaren hoe het voelt een aanraking te mogen ontvangen vrij van alle negatieve zelfbeelden of oordelen. Het vrij mogen ontvangen heeft een positieve werking op jouw zelfbeeld. Want wat gebeurt er als je door iemand aangeraakt wordt? Kan je de aanraking van een partner bewust ontvangen, ontstaat er een gevoel van 'terug moeten geven', willen ontladen of oppervlakkigheid, vanuit gewoonte, intimiderend vanuit angst door oude pijn? Hoe vrij kan je zijn in het ontvangen van een aanraking en bestaat de behoefte je veilig te voelen en te ervaren hoe heilzaam een aanraking kan zijn?

Een Tantra massage laat je met zachte ogen naar jezelf kijken en bevordert zelfacceptatie. Het kan helpen je krachtiger en zelfverzekerder te laten voelen.  Ik werk vanuit een holistische visie. Mijn benadering is niet gericht op symptomen, maar op de gehele mens: lichamelijk, geestelijk, sociaal, energetisch en spiritueel. Ik geef mijn massage vanuit betrokkenheid, empathie en respect. Respect voor jouw lichaam, emoties en sociale context. Jouw behoefte, vraag en intentie zijn het uitgangspunt voor de sessies. Tijdens de massage ontstaat een sfeer van vertrouwen waarin je je meer kan ontspannen en ontplooien in vaardigheden of kwaliteiten die altijd al aanwezig waren, zodat je je krachtiger en zelfverzekerder kunt gaan voelen. Iets wat altijd al in je zit, maar nu naar boven mag komen. 

Een tantrische massage is bewustmakend, puur, zuiver, geduldig en liefdevol waarbij alle gevoelens van warmte, tederheid en liefde gevoeld mogen worden. Aanraking wordt vaak als onderdeel van seksualiteit beschouwd, waarop helaas vaak een taboe rust. Maar de seksuele levensenergie is volledig neutraal, vrij van oordeel over goed en kwaad en nauw verbonden met emoties. Mijn Tantra massage is er niet op gericht om tot een hoogtepunt te komen, maar streeft een hoger doel na: om zonder waardeoordeel eventuele blokkades weg te nemen, tot een intense allesomvattende innerlijke rust te komen en je op een vrije manier om te laten gaan met jouw persoonlijke levensenergie.

* voor meer informatie lees ook veel gestelde vragen en grenzen tijdens de massage

Sitemap